Vervoerregio’s: strategische keuzes in bereikbaarheidsoplossingen

Tfoto uitvoeringsagendahe New Drive gaat aan de slag in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

In Nederland werkt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) sinds enkele jaren als regisseur, samen met de 23 gemeenten van de regio, aan een betere bereikbaarheid van de MRDH-regio.  APPM, de Nederlandse zusterorganisatie van The New Drive begeleidde hen in het verleden bij het vastleggen van hun gezamenlijke mobiliteitsvisie in de “Strategische Bereikbaarheidsagenda” én bij het concretiseren van deze visie naar een “Uitvoeringsagenda bereikbaarheid”. Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan de regionale mobiliteitsopgaven en bundelt de verschillende projecten op vlak van openbaar vervoer, fiets, auto, verkeers- en mobiliteitsmanagement en innovatieve mobiliteit.

Sinds begin juni is ook The New Drive actief voor de MRDH.  We begeleiden de vervoerautoriteit in het prioriteren van de acties uit de uitvoeringsagenda bereikbaarheid. Samen met Goudappel Coffeng en APPM werd een methodiek ontwikkeld en worden de acties ingeschaald volgens de doelstellingen van de uitvoeringsagenda. Zowel bij de medewerkers van de MRDH als bij de 23 betrokken gemeenten wordt deze methodiek afgetoetst en worden de projecten ingeschaald. Zo bekomen we een duidelijke prioritering van de verschillende projecten in functie van de door de stakeholders benoemde doelstellingen en bekomen we een breed draagvlak voor het resultaat.

Geïnteresseerden in deze actieve kennis en ervaring rond vervoerregio’s  kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

Voorbeeldcase: spitsmijden in Noord-Brabant

header_cars

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Stadsregio Eindhoven nam zusteronderneming APPM verschillende rollen op zich i.h.k.v. het project Spitsmijden in Noord-Brabant. Spitsmijden in Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in samenwerking met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. APPM nam hierbij specifiek de volgende rollen op zich: projectmanagement, vormgeven van het project en contractmanagement.

Spitsmijden in Brabant is opgezet om op een innovatieve en praktijkgerichte manier te onderzoeken of spitsrijders te verleiden zijn tot gedragsverandering. De deelnemers kregen een geldbeloning als zij de spits in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven zouden mijden. Daarbij konden zij gebruik maken van innovatieve reisinformatie via een handcomputer, de TravelStar.

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten:

  1. 2.300 Spitsmijders
  2. Ruim de helft minder ritten in de spits
  3.  Meest gedaan: in de spits, andere route
  4. Populair: reizen aan de rand van de spits
  5. Kleine groep overtuigende mijders: openbaar vervoer en fiets
  6. Meer succes bij zelf vooraf plannen
  7. Aangeboden reisinformatie weinig gebruikt
  8. Spitsmijders blijven mijden na einde beloning
  9. Eigen motivatie gevonden
  10. Schat aan waardevolle gegevens

The New Drive wil een dergelijke studie ook graag in België uitvoeren. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met duurzame mobiliteitsexpert Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Voor Netwerkorganisaties