Aan de slag met de vervoerregio’s Aalst en Mechelen

Samen met het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Nederlandse consortiumpartners APPM Management Consultants en Goudappel Coffeng gaat The New Drive aan de slag met de vervoerregio’s Aalst en Mechelen.In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) gaan we inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bieden aan de werking van de beide vervoerregio’s.

The New Drive zal als projectleider en procesbegeleider zorg dragen voor de integratie van de verschillende onderdelen, voor draagvlak zorgen bij alle relevante stakeholders en de bestuurders, de opzet en begeleiding van werksessies op zich nemen en zorgen voor de vertaling in aansprekende (bestuurlijke) producten. The New Drive wordt hierbij ondersteund door APPM. IMOB en Goudappel brengen inhoudelijke expertise in op het gebied van bereikbaarheid, spoor, openbaar vervoer en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Bovendien dragen ze zorg voor het uitvoeren van analyses, het vervaardigen van visualisaties en toegankelijk kaartmateriaal en het leveren van inhoudelijke bouwstenen voor de werksessies en de rapportages.

Het proces dat we gaan doorlopen voor beide vervoerregio’s bestaat op hoofdlijnen uit 4 stappen:

Aan elk van deze stappen zijn concrete eindproducten gekoppeld:

We voorzien met onze consortiumpartners om dit proces te doorlopen tegen de zomer van 2017.

Meer informatie over de vervoerregio’s is te verkrijgen bij Sven Huysmans (sven.huysmans@thenewdrive.be) of Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Voor Netwerkorganisaties