Marktplaats Mobiliteit & Minder-hinderaanpak

De Marktplaats voor Mobiliteit richt zich op het vergroten van de (latente) vraag en het stimuleren van private mobiliteitsaanbieders. The New Drive maakt onderdeel uit van het team achter Slim naar Antwerpen. Naast het opstellen van een transportstrategie, begeleiden we ook het proces tijdens de implementatie.

Diensten die hiervoor in aanmerking komen kunnen zich specifiek richten op gedragsverandering, door gebruik te maken van gamification of nudging. Of diensten die zich richten op het makkelijker maken van anders of niet reizen met hulp van reisadviezen of informatie, pasjes of apps om eenvoudig toegang te krijgen tot andere vervoersvormen en die het afrekenen makkelijker (en goedkoper) maken. Ook diensten voor de vervoersvormen zelf komen in aanmerking, zoals slim besloten vervoer, vervoer over water, deelsystemen, etc. Er kan ook gedacht worden aan partijen die verschillende diensten en systemen integreren, aan elkaar knopen, die dat verrijken met een informatie- of feedbackcomponent. Partijen kunnen dus ‘overal’ vandaan komen, uit de marketingcommunicatie-, ICT- of datahoek.

Dankzij de Marktplaats voor Mobiliteit volgt The New Drive de ontwikkelingen van (inter)nationale en Mobility-as-a-Service aanbieders op de voet. Het plaatst ons ook in de ideale positie om zowel met marktpartijen als met lokale overheden in overleg treden om de implementatie van multimodale mobiliteit te versnellen.

De Marktplaats voor Mobiliteit bracht The New Drive in rechtstreeks contact met verschillende MaaS-aanbieders, waaronder Whim, Pikaway, Olympus Mobility, Mobiflow en TouringMaaS.

Partners: Rebel, Billie Bonkers

Voor Netwerkorganisaties