Webinar: Veiligheid op kruispunten – detectie van bijna-ongevallen en adviezen voor structurele verbetering

Begin juni 2021 organiseerden we, in samenwerking met Geo Mobility, een webinar over verkeersveiligheid.

Hierin laten we onze nieuwste mogelijkheden zien op vlak van data-gebruik en data-analyse in het kader van verkeersveiligheid, conflictanalyse (voetganger, fiets, auto, OV en vrachtverkeer) en routemanagement.

GeoMobility staat in voor de data, bestaande uit een combinatie van Floating Car Data en camera-beelden, waarna wij aan de slag gaan voor de analyse en adviezen. We delen eveneens enkele concrete use cases.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties