Projectcoördinatie VLAIO City of Things project – MoDI

Met dit project ondersteunt The New Drive de steden en gemeenten om toe te werken naar een MaaS-ecosysteem met een technische oplossing om MaaS derdebetalersystemen, met de lokale overheid als regisseur, mogelijk te maken.

Uit de studie komen geharmoniseerde bestekcomponenten die de uitrol van derde-betalers systemen in alle deelnemende steden en gemeenten faciliteren.

Als projectcoördinator zorgt The New Drive voor de goedkeuring van het projectplan en waakt ze over de uitvoering en coördinatie (financiële en administratieve rapportering en projectmanagement).

Vervolgens werkt ze een vergunningskader rond deelmobiliteit uit. Dit is de voorbereiding van een kwaliteitskader/regelgevend kader/SLA voor vervoersaanbieders in de partnersteden en -gemeenten. Een gelijkaardig vergunningskader wordt opgemaakt voor de MaaS aanbieders.

Tot slot wordt de visie rond de derdebetalersregeling geformuleerd. Zo worden er derdebetalersformules/cashback formules uitgewerkt om de B2C MaaS dienstverlening te (co)financieren. Deze visie resulteert ook in een concreet bestek en aanbesteding van de technische MaaS-integrator.

Door deze verschillende stappen te doorlopen faciliteert The New Drive maximaal de implementatie van deelmobiliteit en “Mobiliteit als een Dienst” (MoDi) samen met een gebruiksvriendelijk derdebetalersysteem. Meer mensen makkelijker toegang verlenen tot de steeds groter wordende verscheidenheid aan mobiliteitsdiensten blijft het hoger doel.

Partners: Stad Leuven (coördinator), Stad Deinze, Stad Genk, Stad Hasselt, Gemeente Schoten, Gemeente Brasschaat, Intercommunale Leiedal – via Wevelgem.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties