Opmaak vervoersbehoefte- en vervangingsplan Agentschap Natuur en Bos

De Vlaamse overheid geeft het goede voorbeeld door haar mobiliteitsuitstoot te verminderen. In het klimaatactieplan van de Vlaamse overheid wordt de ambitie beschreven om de eigen mobiliteit te verduurzamen, door o.a. het stimuleren van duurzaam verplaatsingsgedrag, het verminderen van verplaatsingen en het vergroenen van de vloot. Binnen dit Actieplan Mobiliteit dienen alle entiteiten van de Vlaamse overheid een vervoersbehoefte- en vervangingsplan op te maken tegen 2020.

Naast het in kaart brengen van het bestaande wagenpark en de vervoersbehoefte vanuit het Agentschap Natuur en Bos werd een vervangingsplan opgemaakt met prioriteiten op korte, middellange en lange termijn. Op maat van het Agentschap Natuur en Bos werden inspirerende en duurzame mobiliteitsacties geformuleerd om verder aan de slag te gaan. Aanvullend werd ook een enquête georganiseerd om de modal split van dienstverplaatsingen bij het Agentschap Natuur en Bos in kaart te brengen.

The New Drive verzorgde zowel het projectmanagement als de inhoudelijke uitwerking van het vervoersbehoefte- en vervangingsplan. Er werd een begeleidingscomité opgericht om het project inhoudelijk op te volgen en aan te sturen, The New Drive was verantwoordelijk voor de organisatie van deze begeleidingscomités. Na het doorlopen van het proces werd de inhoud geconsolideerd in een eindrapport en werden de resultaten voorgesteld aan de directie.

Partners: PWC

Voor Netwerkorganisaties