Begeleiding projectoproepen BENEFIC

BENEFIC is een grensoverschrijdende en innovatieve projectoproep voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.

Via twee open projectoproepen voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd. De eerste projectoproep liep af in mei 2018. Hierbij werden 22 verschillende projecten financieel ondersteund, waaronder de uitbouw van elektrisch busvervoer, (ultra)snelladers, CNG-voorzieningen en walstroom voor de binnenvaart. De tweede projectoproep liep af in december 2018. [invoegen informatie aantal geselecteerde projecten – beschikbaar vanaf februari 2019].

The New Drive heeft voor deze projectoproep het algemeen project- en procesmanagement uitgevoerd: coördinatie van de communicatie, helpdesk, coördinatie beoordeling ingediende projecten en begeleiding van de overlegmomenten met het projectteam. The New Drive fungeerde tevens als aanspreekpunt vanuit de partners, de Brusselse, Vlaamse en Nederlandse overheden en de marktpartijen.

Partners: APPM, Vito, TNO, Grant@vice, Paddle & IGTV

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties