Platform Elektrische Bedrijfswagens

In 2017 startte The New Drive samen met Traxio en BFFMM het platform elektrische bedrijfswagens op, met als doel de elektrificatie van de bedrijfsvloten te versnellen. Het project PEB wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en kadert daarbij binnen de Clean Power for Transport doelstelling.

In eerste instantie werd er een intern traject doorlopen samen met de koplopers (meer info over de koplopers).
Binnen dit interne traject werd dan ook de strategie voor een marktdialoog uitgewerkt. De marktdialoog had als doel om de mobility managers beter inzicht te geven op de huidige en toekomstige e-mobility markt. Hiervoor werden uitvragen gedaan naar verschillende type partijen: constructeurs/invoerders, leasing maatschappijen, laaddienstverleners en investeerders in hun publiek (snel)laden. De uitvraag bestond uit twee delen, een uitvraag op papier en een aanvullende dialoog, en bevatte vragen rond zowel de prijszetting als de visie op de markt en roadmap. Het traject van de marktdialoog liep van juni tot en met september 2017.

De resultaten van deze marktdialoog werden samengevat in een rapport. Deelnemende marktpartijen en leden van het platform ontvingen dit rapport in primeur. Fleet- en mobility managers kunnen beroep doen op dit rapport indien men zich inschrijft als lid op het platform. (inschrijven kan via deze link)

De PEB-conferentie, een event in samenwerking met Cleaner Car Contracts (een project van Bond Beter Leefmilieu, tevens medeprojectpartner), ging door op 24 oktober. Tijdens dit event werden voor een eerste maal de resultaten van de marktdialoog gepresenteerd aan het grote publiek. Daarnaast waren er enkele inspirerende sprekers aanwezig met betrekking tot elektrificatie van bedrijfsvloten. In de namiddag waren er workshops over TCO en fiscaliteit, E-car policy en Oplaadinfrastructuur. Tijdens deze sessies werd voor een eerste keer informatie opgehaald voor het draaiboek. Het draaiboek van het Platform Elektrische Bedrijfswagen wordt een hands-on toolkit voor fleet- en mobility managers die hun bedrijfsvloot willen elektrificeren.

Wil u graag meer info over het project, neem zeker een kijkje op http://www.platformelektrischebedrijfswagens.be of neem contact op met dana.breuls@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties