Visie Deelfietsen Gelderland

De Provincie Gelderland was op zoek naar haar rol in de wereld van de deelfietsen. Enerzijds ligt er een belangrijke sturende rol bij de lokale overheden, maar men merkte dat veel van deze lokale overheden te klein zijn om deelfietsaanbieders aan te trekken én dat deelfietsen in een regio pas echt een rol kunnen spelen als er een (bovenlokaal) netwerk wordt uitgerold. Appm begeleide een aantal werksessies met lokale en bovenlokale overheden en stelde samen met The New Drive een provinciale leidraad op.

Partners: APPM

Voor Netwerkorganisaties