Samen bouwen aan de verkeersveiligheid van morgen

De federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een ​​maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerparticipatie en werd The New Drive gevraagd om hen daarin te begeleiden.

Samen met Vias Institure en FoD Mobiliteit en Vervoer zette The New Drive het participactieplatform www.all-for-zero.be op.  Meer dan 5.000 burgers registreerden zich op het platform en namen actief deel aan het debat over hoe we samen kunnen bouwen aan de verkeersveiligheid van morgen.  Op basis van de uitkomst van de Grote Burgerenquête werden nadien op verschillende locaties verspreid over het land burgerpanels georganiseerd waarin burgers in kleine groepjes samen aan de slag gingen en onder begeleiding van experten deze ideeën samen verder uitwerkten tot concrete beleidsvoorstellen. The New Drive stond met name in voor de organisatie van de Grote Burgerenquête en faciliteerde de debatten in de burgerpanels en bundelde deze tot de beleidsvoorstellen.

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.  Dit actieplan zal op de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid van 23 november 2021 worden gepresenteerd.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met Sven

Voor Netwerkorganisaties