Zero Emissie Busvervoer (ZEB)

Afgelopen zomer heeft The New Drive een Belgisch platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB) opgestart. Samen met een aantal marktpartijen uit het volledige ZEB-eco-systeem (vervoerder, busfabrikant, energieleverancier, laadpuntfabrikant, laadpuntinstallateur en onderzoeksinstelling) wisselt The New Drive good-practices uit heel Europa uit, bekijken we de huidige markt in België en werken we aan een visienota.

APPM brengt, als onze zusterorganisatie en expert ZEB in Nederland, expertise binnen rond, onder andere, het ‘bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer’ en de ‘City-deal ZEB’ die zij mee opstelden. We stellen vast dat 100% ZEB in het buitenland nu al mogelijk is en dat de TCO (Total Cost of Ownership) positief kan zijn. Zo worden er vanaf december 40 100% ZE-bussen ingezet in de regio Eindhoven, en dit aan dezelfde dru-prijs dan traditionele bussen.  Verschillende Europese regio’s nemen dan ook een voorsprong op vlak van Zero Emissie Busvervoer, een boot die we niet mogen missen.

We zijn er bij The New Drive van overtuigd dat we ook in België aan de start staan van een mobiliteitstransitie die verder gaat dan het vervangen van de bestaande bussen, maar die ook invloed zal hebben op de organisatie en exploitatie van ons openbaar vervoer. Wij hopen dat we, ook in onze regio, een ambitieuze strategie kunnen uitbouwen waarin we verder willen gaan dan alleenstaande projecten en experimenten. We zijn er van overtuigd dat dit het beste kan in een dialoog waarin overheid, exploitanten en marktpartijen, elk vanuit hun eigen kennis en werkveld, samen aan de kar trekken.

Wij nemen daarom graag een voortrekkersrol om Zero Emissie Busvervoer verder ingang te doen vinden en bieden graag onze kennis en ons netwerk aan om dit te versnellen!

Meer info over ZEB kan je verkrijgen bij sven.huysmans@thenewdrive.be

Voor Netwerkorganisaties