Wereldprimeur: 167 elektrische taxi’s @ Schiphol

schipholVoor het benutten van potentieel van elektrisch vervoer in de taximarkt is het zusterbedrijf van The New Drive, APPM (i.s.m. Decisio), aanjager van elektrische taxi’s in Nederland. Vanuit een ondernemende aanpak hebben we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam actief de inzet van elektrische taxi’s gestimuleerd. Eén van de resultaten is de inzet van een volledige vloot met elektrische taxi’s vanaf Schiphol Plaza.

Vanuit het aanjaagteam is APPM mede-initiator van de elektrisch taxi’s vanaf Schiphol Plaza. Wij inspireerden Schiphol over de mogelijkheden van zero emissie taxi vervoer van en naar de luchthaven. Als strategisch adviseur waren we vervolgens nauw betrokken bij de inhoudelijke afweging om zero emissie vervoer in de aanbesteding van de taxi concessie te stimuleren. Voor het optimaal stimuleren van zero emissie stelden we een aanbestedingsstrategie, Programma van Eisen en gunningscriteria op. Het resultaat is een wereldprimeur met een volledige elektrische taxivloot van Tesla Model S’en.

» Voor meer informatie kunt u contact opnemen met arthur.vijghen@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties