The New Drive start het Vlaamse Platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB)

 

Donderdag kreeg The New Drive vanuit de Vlaamse overheid de goedkeuring om samen met 27 projectpartners* vanuit de markt, overheden, federaties en kennispartijen een platform op te richten rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB).  

Hoewel de bus, door het aantal passagiers, reeds het hoogste uitstoot/vervoers-rendement per passagier heeft van alle gemotoriseerde modi, vormt zij het maatschappelijk voorbeeld bij uitstek om een daadwerkelijke zero emissie mobiliteitsstrategie uit te gaan werken. Zeker in een stedelijke context is de impact van het vergroenen van, een deel van, de busvloot snel merkbaar. Zowel op het vlak van CO2 uitstoot (gemiddelden van 60 ton CO2 per bus per jaar), uitstoot van fijn stof stikstofoxides (NOx) en niet methaan vluchtige organische stoffen en het minderen van trillings- en geluidsoverlast zijn de effecten direct waarneembaar.

Het is vanuit deze context dat de federaties, marktpartijen, kennispartijen en lokale overheden elkaar gevonden hebben en vanaf januari starten met de uitbouw van het kennisplatform.

 

Meer info over ZEB kan je verkrijgen bij sven.huysmans@thenewdrive.be

Voor Netwerkorganisaties