Vlaams Kennisplatform Slim Laden – Workshop #1

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL) is  een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”.

Het platform is opgericht door EnergyVille, The New Drive en Volta, omdat zij merkten dat er nood was aan een platform om kennis te delen rond slim laden, maar ook om samenwerking te vergemakkelijken tussen partijen. Binnen het VKSL zijn ook samenwerkingsverbanden gesloten met verschillende internationale organisaties, waaronder het Living Lab Smart Charging, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en het Internationaal Energie Agentschap, dat zich met Task 28 richt op hybride en elektrische voertuigen.

Het VKSL tracht via kennisverzameling en disseminatie, workshops en met voldoende aandacht voor de reeds lopende demonstratieprojecten in binnen- en buitenland het kennisniveau rond slim laden te verhogen en te faciliteren in de samenwerking tussen (markt)partijen. Het kennisplatform zet in op drie sporen, namelijk kennisverzameling, organisatie van thematische workshops en demonstraties en excursies.

 • SPOOR 1: In samenwerking met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, het Living Lab Smart Charging en het Internationaal Energie Agentschap wordt een overkoepelende kennisdatabank opgezet om reeds bestaande kennis en expertise rond slim laden te bundelen.
 • SPOOR 2: Er worden minimaal 4 workshops georganiseerd om verzamelde kennis te dissemineren door en met verschillende stakeholders.
 • SPOOR 3: Het VKSL faciliteert in de kennismaking met best practices rond slim laden buiten de landsgrenzen. Er zullen buitenlandse excursies worden georganiseerd om kennis en ervaring te delen. Ook demonstraties met slim laden worden opgezet binnen het kennisplatform, in concreto op het THOR park in Genk.

Lid worden, what’s in it for you? Leden van VKSL krijgen:

 • Toegang tot de overkoepelende kennisdatabank slim laden;
 • Gratis deelname aan 4 workshops met diverse subthema’s binnen het slim-laden-domein – laatste workshop exclusief voor de leden;
 • Mogelijkheid om uw producten of diensten toe te lichten tijdens de workshops;
 • Toegang tot het netwerk slim laden in Vlaanderen;
 • Deelname aan buitenlandse excursie(s) rond slim laden (30% korting op deelnameprijs voor de leden);
 • De kans om een bijdrage te leveren aan de Vlaamse roadmap / visie slim laden 2020-2030
 • Visibiliteit op de website (logo + korte bedrijfsomschrijving + link naar de eigen website).

Interesse om lid te worden van het Vlaams Kennisplatform Slim Laden? Neem dan zeker contact op via de website van VKSL.

Op 14 juni 2018 vindt de eerste workshop plaats met op het programma de volgende onderwerpen en sprekers:

 • Elektrische mobiliteit: Setting the scene (prof. Johan Driesen, EnergyVille)
 • VKSL: voorstelling activiteiten (Carlo Mol, EnergyVille)
 • Slim Laden in Nederland: Praktijkervaringen uit lopende projecten (Living Lab Smart Charging)
 • Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur: Het belang van Samenwerking in de sector (Roland Ferwerda, NKL)
 • Home Grids & V2X Technologies: Internationale samenwerking VKSL en IEA TCP HEV Task 28 (Carlo Mol, EnergyVille)
 • Interactieve sessie m.b.t. uw interesse in slim laden als input voor uitwerking van de volgende VKSL workshops en excurisies (Dries Keunen, The New Drive)
 • SmarThor: Slim laden geïntegreerd in bouwtechnieken (Wim Cardinaels, EnergyVille)
 • lunch, afsluitende receptie & rondleiding EnergyVille labo’s

Inschrijving via e-mail – info@vksl.be

Meer info over VKSL op www.vksl.be

Voor Netwerkorganisaties