Vervoerregio’s: strategische keuzes in bereikbaarheidsoplossingen

Tfoto uitvoeringsagendahe New Drive gaat aan de slag in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

In Nederland werkt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) sinds enkele jaren als regisseur, samen met de 23 gemeenten van de regio, aan een betere bereikbaarheid van de MRDH-regio.  APPM, de Nederlandse zusterorganisatie van The New Drive begeleidde hen in het verleden bij het vastleggen van hun gezamenlijke mobiliteitsvisie in de “Strategische Bereikbaarheidsagenda” én bij het concretiseren van deze visie naar een “Uitvoeringsagenda bereikbaarheid”. Deze uitvoeringsagenda geeft invulling aan de regionale mobiliteitsopgaven en bundelt de verschillende projecten op vlak van openbaar vervoer, fiets, auto, verkeers- en mobiliteitsmanagement en innovatieve mobiliteit.

Sinds begin juni is ook The New Drive actief voor de MRDH.  We begeleiden de vervoerautoriteit in het prioriteren van de acties uit de uitvoeringsagenda bereikbaarheid. Samen met Goudappel Coffeng en APPM werd een methodiek ontwikkeld en worden de acties ingeschaald volgens de doelstellingen van de uitvoeringsagenda. Zowel bij de medewerkers van de MRDH als bij de 23 betrokken gemeenten wordt deze methodiek afgetoetst en worden de projecten ingeschaald. Zo bekomen we een duidelijke prioritering van de verschillende projecten in functie van de door de stakeholders benoemde doelstellingen en bekomen we een breed draagvlak voor het resultaat.

Geïnteresseerden in deze actieve kennis en ervaring rond vervoerregio’s  kunnen verder contact opnemen met Sven Huysmans via sven.huysmans@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties