The New Drive in eerste kwartaal 2016

The New Drive is momenteel in de volgende projecten actief:

  • De Vlaamse Overheid lanceerde vorige week een webapplicatie om de totale kosten van elektrische, plug-in hybride of aardgaswagens te vergelijken met conventionele wagens. The New Drive heeft deze applicatie ontwikkeld, in samenwerking met MADE.
  • Samen met de Vrije Universiteit Brussel adviseert The New Drive verschillende overheidsdiensten in het Brussels Gewest over de uitrol, exploitatie en financieringsmogelijkheden van publieke laadpunten voor elektrische wagens.
  • The New Drive is mede-initiator van een Vlaamse cluster van ondernemingen en (overheids)organisaties rond elektrische mobiliteit, met als doel om van België een van de Europese e-mobility groeiregio’s te maken.
  • Verschillende Vlaamse steden vertalen het elektrische mobiliteitsbeleid en de Code Publiek Laden van EVORA naar concrete acties, waaronder een aanbod van laadpunten voor bezoekers en de paal-volgt-wagen methodiek voor bewoners. In dat kader is The New Drive deze maand geselecteerd als vaste kennispartner van stad Antwerpen rond elektrische mobiliteit en laden, voor de komende vier jaar.
  • The New Drive is, onder andere met Bond Beter Leefmilieu, de taxifederatie GTL en DTM-taxi gestart met het elektrisch taxiproject, met deliverables voor de taxibedrijven, steden en de Vlaamse Overheid.

Met de lente in het vooruitzicht bereidt The New Drive ook verschillende projecten rond het thema “Fiets” voor – waarover meer in onze volgende nieuwsbrief.

Tot slot vertaalt onze nieuwe collega Sven Huysmans de expertise van zusterbedrijf APPM rond vervoerregio’s naar de Vlaamse context, aangezien Vlaanderen zal inzetten op 13 regionale vervoerregio’s om openbaar vervoer te organiseren.

Voor Netwerkorganisaties