Renilde Craps

Duurzame mobiliteit is de passie en rode draad in de loopbaan van Renilde.  Bij Vito/SCK heeft zij  baanbrekend werk verricht rond de introductie van alternatieve brandstoffen en de ecolabelling van voertuigen. Als directeur van Flanders’ DRIVE -het innovatieplatform van de voertuigindustrie- was de (r)evolutie van deze sector naar een groene en slimme mobiliteitsindustrie een mooie uitdaging. Voorbeeldprojecten zijn het inductief laden van elektrische voertuigen en de communicatie van voertuigen met de omgeving. Ook bij Voka heeft zij haar schouders gezet onder mobiliteitsdossiers met bereikbaarheid en vervoerregio’s als belangrijke thema’s.

Bij The New Drive zet Renilde – met haar gekende “drive” – haar netwerk en ruime ervaring in strategieontwikkeling, innovatie en ondernemerschap breed in voor projecten rond onder meer zero emissie busvervoer, de vervoerregio’s en green deal deelmobiliteit.

Voor Netwerkorganisaties