Dana Deliever

Dana is afgestudeerd als verkeersdeskundige aan de Universiteit Hasselt in 2013. Ze heeft 8 jaar gewerkt op de dienst mobiliteit en parkeren voor de stad Hasselt. Hierbij bouwde ze expertise uit rond de thema’s parkeren en veilige schoolomgevingen. Maar ook andere thema’s zoals verkeerscirculatie, adviezen rond bouwvergunningen, aanpassingen aan wegprofielen … ging ze niet uit de weg. Door deze ervaring als mobiliteitsambtenaar en haar opleiding heeft ze een brede kennis opgebouwd rond zowel mobiliteit als het procesverloop binnen lokale overheden.
Ze wil met haar gedrevenheid en positivisme, helpen aan een duurzame en leefbare samenleving, waarbij mobiliteit en bereikbaarheid, hand in hand, samen gaan.

Voor Netwerkorganisaties