Christophe Somerhausen

Christophe heeft een master handelswetenschappen behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft een passie voor duurzame mobiliteit. Binnen het werkveld bereikbaarheid en mobiliteit wil hij die passie omzetten in concrete toepassingen die in het veld te gebruiken zijn. Als tweetalige Brusselaar wil Christophe onder andere meewerken aan mobiliteitsvraagstukken in de hoofdstad. Christophe heeft een open kijk op de wereld en op innovatieve technologieën. Hij gebruikt die om België schoner te maken.

Voor Netwerkorganisaties