Caroline Arien

Caroline is een mobiliteitsexpert met een multidisciplinaire en holistische kijk op mobiliteit en verkeer. Voorheen coördineerde Caroline de opleiding Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt, doceerde ze verschillende vakken en behaalde ze een doctoraat in verkeersveiligheid. Ze begeleidde o.a. processen om de inhoud en kwaliteit van de opleiding te waarborgen en ‘future proof’ te maken.

Als projectmanager duurzame mobiliteit binnen The New Drive gebruikt ze deze vaardigheden om enerzijds procesmatig van alle belanghebbenden ook betrokkenen te maken in het project. Anderzijds gebruikt Caroline haar inhoudelijke expertise om een sterk en gestructureerd verhaal neer te zetten.

De multidisciplinaire en holistische kijk waarmee Caroline studenten inspireerde, gebruikt ze binnen The New Drive om stakeholders te inspireren en aan te zetten om stap voor stap een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitsbeleid te realiseren. Daarnaast is haar academische achtergrond een goede basis om de brug te slaan tussen de academische wereld, het beleid en de markt.

Voor Netwerkorganisaties