Startgids elektrisch rijden: een vademecum voor lokale overheden

In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en samen met I-Line PR & Communications, uitgeverij Politeia en APPM Management Consultants ontwikkelt The New Drive een vademecum (oftewel gids) over elektrisch rijden die steden en gemeenten moet informeren en ondersteunen in beleidskeuzes.

elaad-opladen-luchtIn een eerste fase wordt een beknopte brochure opgemaakt om steden en gemeenten te informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn om aan de slag te gaan met laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In het kader van het actieplan ‘Clean Power for Transport’ werd er namelijk een openbare dienstverplichting voor de distributienetbeheerders in het leven geroepen m.b.t. een uitrol van laadinfrastructuur. Deze dienstverplichting kan op hoofdlijnen opgesplitst worden in de basisinfrastructuur en in de toepassing van het principe van ‘paal volgt wagen’. De keuze ligt bij de steden en gemeenten zelf om enerzijds zelf de strategie rond laadinfrastructuur uit te werken of anderzijds om in te gaan op het aanbod van de distributienetbeheerders. De brochure zal in juli uitgestuurd worden naar alle Vlaamse steden en gemeenten.

In een tweede fase wordt een vademecum opgemaakt met meer uitgebreide informatie voor steden en gemeenten, met zowel eerder algemene beschrijvende informatie als praktische richtlijnen en advies. Hierna volgt een niet limitatief overzicht van de elementen die aan bod zullen komen in de gids elektrisch rijden: algemeen kader, voordelen van elektrisch rijden, stand van zaken rond voertuigen en laadmogelijkheden, bestaand wetgevend kader, mogelijkheden en afwegingen voor steden en gemeenten, overwegingen voor de elektrificatie van de eigen vloot, praktijkvoorbeelden, …

We willen komen tot een gids met een zo groot en breed mogelijk draagvlak, hiertoe zullen we zoveel mogelijk actoren in de keten van elektrische mobiliteit betrekken in de opmaak ervan. Betrokkenheid van de sector en de doelgroep alsook het ophalen van relevante input voor het vademecum trachten we te bekomen door het oprichten van een werkgroep lokale overheden en een klankbordgroep.

Het vademecum zal aan de steden en gemeenten toegestuurd worden in het najaar van 2016. Naast het digitaal ter beschikking stellen van het vademecum ontvangen de steden en gemeenten tevens een aantal afgedrukte exemplaren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Dries Keunen (dries.keunen@thenewdrive.be).

Voor Netwerkorganisaties