Platform Zero Emissie Busvervoer

Het platform Zero Emissie Busvervoer is een project van The New Drive (als initiator), BAAV, VRA en Vito gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Dit project kadert binnen de Clean Power for Transport doelstellingen en werd opgestart vanaf januari 2017.

Het platform Zero Emissie Busvervoer kende vanaf zijn start in 2017 een vlotte groei. Ondertussen telt het platform ongeveer 40 actieve leden en participanten. Het doel van het platform was dan ook om met een brede groep aan partijen, zowel markt, overheid en kennisinstellingen, samen te brengen en samen te werken aan een versnelde groei van het Zero Emissie Busvervoer in Vlaanderen.

Het platform presenteerde zijn tussentijdse resultaten reeds twee maal aan het grote publiek. Een eerste maal in het voorjaar van 2017 op de lentereceptie van BAAV en een tweede maal tijdens het ZEB-congres op Busworld te Kortrijk. Lees meer over deze events op de website.

Wil je graag meer weten over het platform, neem zeker een kijkje op de website www.platformzeb.be of neem contact op met arthur.vijghen@thenewdrive.be

Voor Netwerkorganisaties