Vergroening wagenpark, TCO en e-car policy

Jullie willen een duurzame vloot en …

 • Jullie botsen op drempels en een gebrek aan kennis en/of tijd bij medewerkers. Er zijn zoveel mogelijkheden, hoe maken jullie de juiste keuzes?
 • Jullie stellen vast wat een complexe transitie dat is. Hoe krijgen jullie de vergroening van jullie wagenpark verkocht binnen de organisatie, bij vakbonden en medewerkers?
 • Jullie vragen je af hoe die vergroening kan helpen om aantrekkelijk te blijven voor bestaand en nieuw talent? Wat willen zij en hoe spelen jullie daarop in?

Of jullie nu vanaf nul starten of al stappen hebben gezet, er komt heel wat kijken bij de vergroening van jullie vloot. Ga dus zeker niet over één nacht ijs als jullie keuzes maken.

Een geslaagde vlootvergroening in 3 stappen

Alle drempels zijn weg. Jullie weten wat jullie nodig hebben en beschikken over genoeg kennis en inzicht om doordachte, future proof keuzes te maken.

Jullie beschikken over een nieuwe, afgewerkte e-car policy op maat van jullie organisatie en een traject om draagvlak te creëren voor jullie duurzame wagenpark.

Jullie maken een weloverwogen keuze voor de partner die het best inspeelt op de noden van jullie organisatie qua laadinfrastructuur, zonder vendor lock-in.

Reken op ons als:

 • Kennispartner | Kiezen voor elektrisch, plug-in hybrides of CNG-wagens, e-car policies, TCO, laadinfrastructuur, duurzame energievoorziening, laad- en vervangingsstrategie: we zijn er dagelijks mee bezig. We tonen jullie wat de mogelijkheden zijn, werken keuzecriteria uit, reiken een model e-car policy aan en verzorgen opleiding op maat.
 • Navigator | Zijn er drempels? Dan helpen we jullie om die weg te nemen. We brengen risico’s in kaart, evalueren de invloed van externe factoren (bijv. fiscaliteit) en tekenen een kritiek tijdpad uit. Zo zetten we jullie op weg naar jullie doelen. Hierbij maken we gebruik van zelf ontwikkelde, bewezen tools zoals de TCO-webtool op de site van de Vlaamse overheid (milieuvriendelijkevoertuigen.be) en de geavanceerde TCO-tool voor de elektrificatie van wagenparken (Excel).
 • Ontzorger | We bieden een oplossing aan van A tot Z, van strategie tot implementatie. E-car policy, charging, change management: onze experten maken er werk van. Als jullie dat willen, kijken we ook naar het ruimere plaatje, bijv. naar jullie bedrijfsmobiliteit.

Participatie en omgevingsmanagement: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waarom en met wie zetten we in op participatie? Waar biedt participatie een meerwaarde?

 2. Processen en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen zijn het meest geschikt?

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe koppelen we terug over de resultaten?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties