Deelmobiliteit, MaaS, vervoer op maat (VoM) en mobipunten

Deelmobiliteit: dit zijn je opties

Als mobiliteits- of duurzaamheidsambtenaar wil je deelmobiliteit bevorderen om duurzaamheid te verhogen en ruimtegebruik te verlagen. Daarbij heb je de keuze:

 • Je bestudeert alle opties en pakt daarna alles zelf aan. Dat kost jou enorm veel tijd, want er zijn veel mogelijke deelmobiliteitsoplossingen en er komen er nog bij.
 • Je laat kandidaat-aanbieders komen en beslist welke oplossing de beste is. Het probleem? Je baseert je beslissing op hun eenzijdige benadering. 
 • Je schakelt een onafhankelijke partner in die samen met jou de best mogelijke deelmobiliteitsoplossing vindt voor jullie gemeente.

Wat als …

 • Je (heel) veel researchtijd en geld bespaart en doet wat jij het liefste doet: keuzes maken en de uitvoering ervan naar je doel sturen?
 • Je een helder zicht hebt op de mogelijke opties en hun consequenties, als basis voor een onderbouwde deelmobiliteit?
 • Je een financieel rendabel project kan voorstellen met investeringen die gebruikt zullen worden en dus zullen renderen?

Het resultaat? Deelmobiliteit als middel om een doel – verhoogde duurzaamheid en verlaagd ruimtegebruik – te bereiken en dus niet als doel op zich. Om zo bij te dragen tot de lokale of regionale doelstellingen van het mobiliteitsbeleid.

Hoe we samen die resultaten bereiken?

Met een traject dat we 100% afstemmen op jullie context én de eindgebruiker

Zo gaan we te werk:

Eerst maken we de uitdaging glashelder: we kijken waar jullie nu staan op vlak van deelmobiliteit en wat jullie willen bereiken.

Daarna stellen we jullie een waaier aan opties voor en leggen we samen keuzecriteria vast, zodat jullie zelf de juiste keuzes kunnen (blijven) maken.

Als jullie dat willen, stellen we samen een plan van aanpak op voor jullie deelmobiliteit en begeleiden we jullie bij de uitvoering ervan.

Dit alles ondersteunen we optioneel met een op maat gemaakte opleiding

Participatie en omgevingsmanagement: steeds inbegrepen

België schoner maken doen jullie niet alleen. We zetten in op participatie van stakeholders: overheden, het bedrijfsleven, middenveld en burgers. We brengen die stakeholders in kaart, en zorgen ervoor dat de juiste mensen aan boord komen en blijven. We staan borg voor een uitgekiend en enthousiasmerend proces en geven antwoord op vragen over jullie:

 1. Strategie

  Waarom en met wie zetten we in op participatie? Waar biedt participatie een meerwaarde?

 2. Processen en begeleiding

  Welke methodieken en werkvormen zijn het meest geschikt?

 3. Communicatie

  Met welk communicatieplan bereiken jullie stakeholders? Hoe koppelen we terug over de resultaten?

Ook denken we na over de juiste governance. Hoe overleggen en beslissen we? Welke samenwerkingsverband of blijvende structuur richten jullie op voor de uitvoering van het beleidsplan of project?

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties