Lerend netwerk voor werkgevers: deelmobiliteit & MaaS na corona

De afgelopen maand hebben we voor Slim naar Antwerpen een online lerend netwerk georganiseerd. Het doel was om bedrijven te inspireren en te stimuleren om het corona-momentum aan te grijpen om hun mobiliteitsbeleid verder te verduurzamen. De focus lag op volgende vraagstukken:

  • Hoe zorgen we ervoor dat de behaalde modal shift in Antwerpen behouden blijft?
  • Hoe kunnen mobiliteitsaanbieders maximaal inzetten op de noden van werkgevers?
  • Hoe stimuleren we slimme en veilige mobiliteit?

In een eerste webinar polsten we naar de noden en de uitdagingen die bedrijven hebben om praktisch aan de slag te gaan met deelmobiliteit & MaaS. Denk hierbij aan “hoe kostenbewust mobiliteitsoplossingen combineren?” “Best fit: welke mobiliteitsoplossingen passen het best bij mijn medewerkers?” “Organisatie van het nieuwe werken en de nood aan flexibele abonnementsformules etc…. “ In 2 interactieve vervolgsessies (1 rond MaaS & deelmobiliteit en 1 over fietsbeleid) zijn we hierrond verder met mobiliteitsaanbieders en aan de hand van inspirerend getuigenissen aan de slag gegaan en oplossingen aangereikt. Een online whatsappgespreksgroep deed dienst als tussentijdse helpdesk waar de deelnemers met praktische mobiliteitsvragen terecht konden.

Voor Netwerkorganisaties