Agentschap Brussel Net: Vergroening van de vloot

Agentschap Brussel Net (ABN) beheert een wagenpark in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een groot aantal openbare taken op het vlak van duurzaam afvalbeheer uit te voeren. Het wagenpark is gediversifieerd en telt meer dan 800 voertuigen. Het gaat onder meer om personenauto’s, bestelwagens, vuilniswagens, veegmachines en vuilniswagens.

In het kader van deze studie heeft The New Drive onderzocht hoe het wagenpark de komende jaren duurzamer kan worden gemaakt. In samenwerking met Agentschap Brussel Net en op basis van de vlootgegevens werd een grondige studie verricht naar de mogelijkheden om de vloot te elektrificeren. Het resultaat van deze studie is :

  1. Een overzicht van de huidige en toekomstige toegang van de huidige vloot van voertuigen in de LEZ gebied van het Brussels Gewest.
  2. Een overzicht van de mogelijkheden om de vloot duurzamer te maken door modernisering van de vloot en een argument om de nadruk te leggen op het waarborgen van de overgang naar volledige elektrificatie van de vloot.
  3. Een overzicht van de huidige behoeften van de ABN-vloot.
  4. Een toelichting bij de indeling van de vloot in categorieën die is gebruikt om de verschillende analyses uit te voeren.
  5. Een analyse van de toegang van het huidige wagenpark tot de Brusselse lage-emissiezone (LEZ).
  6. Een analyse van de totale eigendomskosten (TCO) van de geëlektrificeerde vloot op hoog niveau, met inbegrip van een raming van de prijsontwikkeling tot en met 2030.
  7. Een indicatieve raming van de operationele haalbaarheid van de elektrificatie van het wagenpark.
  8. Een plan voor de vervanging van voertuigen tot en met 2035.
  9. Een plan voor de invoering van laadinfrastructuur in ABN-depots.
  10. Een indicatieve raming van de investeringskosten voor de oplaadinfrastructuur.

We kennen allemaal het liedje “het busje komt zo”. Voor autocar- en autobusonderneming Multiobus klinkt deze melodie toch een beetje anders: “het elektrisch busje komt zo”. Op basis van eerdere succesvolle experimenten met elektrische bussen maakte Multiobus een opstap: begin 2021 werden 10 gloednieuwe elektrische bussen van het merk Ebusco in dienst genomen worden. Het elektrisch verhaal eindigt hier zeker niet voor Multiobus, ze zijn immers van plan om de komende jaren nog meer volledig elektrische bussen in te zetten.  

(meer…)

Met het oog op duurzaamheid en een groeiend aanbod van elektrische wagens wilt LRM onderzoeken om het wagenpark te elektrificeren en de organisatie van laadinfrastructuur op de site van Terhills verkennen.

(meer…)

The New Drive startte met een analyse van het huidige wagenpark van de gemeente Lummen en maakte als het ware een foto van de huidige situatie. Vervolgens werden per voertuigtypologieën en o.b.v. een aantal objectieve data-analyses voorstellen gedaan voor de vervanging van voertuigen door milieuvriendelijke(re) varianten (zowel CNG als elektrische voertuigen).

Verder werden mogelijke strategieën en aandachtspunten voor de middellange en lange termijn opgelijst en besproken. Na de voorstelling van de resultaten ondersteunde The New Drive de gemeente Lummen met het indienen van een subsidieaanvraag via de Clean Power for Transport projectoproep 2018 vanuit het Departement Omgeving. De subsidieaanvraag werd goedgekeurd waardoor de gemeente Lummen de vergroening van het wagenpark in de praktijk zal realiseren.

Voor Netwerkorganisaties