Installeer laadinfra vóór 31 maart 2023 en geniet van verhoogde kostenaftrek

Ben je van plan om laadinfrastructuur uit te rollen op je bedrijf? Dan is 31 maart een belangrijke datum: als je investeert in laadinfrastructuur die aan bepaalde voorwaarden voldoet, worden de afschrijvingen verhoogd tot 200%. We zetten graag even alles op een rijtje:

Scope:
Ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Het betreft een federale maatregel die past in de hervormingen voor een versnelde transitie naar elektrische bedrijfswagens.

Wie komt in aanmerking?
Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen rekenen op deze verhoogde kostenaftrek.

Waaraan moet de laadinfrastructuur voldoen?

 • Laadinfrastructuur die in nieuwe staat werd verkregen of tot stand gebracht.
 • Laadinfrastructuur die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken wordt afgeschreven.
 • Laadinfrastructuur moet publiek toegankelijk zijn (laadstations op vrij toegankelijke parkeerterreinen van winkelcentra, supermarkten, winkels en kantoren, waar iedereen zijn elektrische wagen kan opladen). Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk zijn voor elke derde.
 • Een intelligent laadstation houdt in dat zij digitaal gekoppeld kunnen worden met een beheerssysteem dat in staat is de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation te sturen. Dit beheerssysteem moet ook meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels of mobiele laadinfrastructuur).
 • Laadinfrastructuur moet niet worden aangemeld bij FOD Financiën (dit was initieel voorzien maar aan deze voorwaarde moet niet meer worden voldaan).


Welke kosten komen in aanmerking?
Het voordeel wordt verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek voor de afschrijvingen van nieuwe publiek toegankelijke laadstations. De bijkomende kosten die samen met het laadstation worden afgeschreven, maken deel uit van die aanschaffingswaarde. Met bijkomende kosten wordt bedoeld: 

 • Vervoerkosten
 • Installatiekosten (bv. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), 
 • Kosten van studies en expertise: ook de begeleidingskosten van The New Drive komen in aanmerking!
 • Kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking.

Kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een (huis)batterij komen niet in aanmerking.

Verhoogde kostenaftrek
De afschrijvingen worden verhoogd tot:

 • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023.
 • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024.

De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en effectief publiek toegankelijk is. Je onderneming heeft de mogelijkheid om pas met het afschrijven van zijn investering te beginnen op het moment dat deze verworven of tot stand gebracht is, dus op het moment dat de investering volledig werd uitgevoerd. Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet.

Wat de daaropvolgende aanslagjaren betreft, wordt de verhoogde aftrek slechts toegekend voor de aanslagjaren verbonden met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de voorwaarde van ‘publiek toegankelijk’ wordt voldaan. Van zodra je onderneming het laadstation niet meer openstelt voor het publiek, kan ze geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk. Indien het laadstation in een later belastbaar tijdperk opnieuw publiek toegankelijk wordt, kan de onderneming terug aanspraak maken op de verhoogde aftrek op voorwaarde dat het laadstation gedurende het hele tijdperk publiek toegankelijk is.

Meer info?
Wil je meer weten over wat deze maatregel in de praktijk betekent? Of ben je op zoek naar breder advies rondom uitrol van laadinfrastructuur: contacteer dan onze collega Arthur.

Voor Netwerkorganisaties