Hoe breng ik werknemers aan het fietsen?

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

De fiets is een duurzame vervoerswijze, het houdt mensen in beweging en het is puur plezier. De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Specifieke voorbeelden hiervan zijn de groei van het aandeel elektrische fietsen, speed pedelecs, deelfietssystemen,… Voor ondernemingen zijn er dan ook veel opportuniteiten om in te zetten op de fiets.

Wist je dat:

 • fietsen vrijheid en onafhankelijkheid creëert?
 • fietsen gezond is en helpt tegen overgewicht?
 • fietsen de filestress wegneemt?
 • fietsende werknemers minder vaak ziek zijn?
 • fietsende werknemers productiever zijn?
 • fietsende werknemers zorgen voor een duurzaam imago van de onderneming?
 • fietsende werknemers zorgen voor een verminderde parkeerdruk?

Kortom: als onderneming actief inzetten op de fiets biedt tal van voordelen!

Vanuit The New Drive willen we samen met jullie zorgen voor een schoner België. We hebben een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij de opmaak van een fietsactieplan. De opmaak van een fietsactieplan binnen een onderneming verloopt volgens 5 stappen:

 1. Oprichten fietsteam binnen de onderneming
 2. In kaart brengen waar de onderneming momenteel staat binnen het thema fiets (cfr. nulmeting)
 3. Bepalen van concrete doelstellingen en specifieke actiepunten formuleren
 4. Uitvoeren van het fietsactieplan
 5. Evalueren van het fietsactieplan en bijsturen bij indien nodig

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

[/mp_span]

[/mp_row]

Voor Netwerkorganisaties