Hoe breng ik mijn werknemers aan het fietsen?

De dag van vandaag is de fiets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. We zien een sterke groei van het aandeel fietsers op de baan, een stijgende verkoop van elektrische fietsen, speed pedelecs, bedrijfsfietsen,… en deelfietssystemen in onze steden. Ook voor ondernemingen zijn er vele mogelijkheden om in te zetten op de fiets. The New Drive helpt hen bij het uitwerken van een fietsstrategie en een fietsactieplan.fietser

Je weet ongetwijfeld dat fietsen vrijheid en onafhankelijkheid creëert, gezond is en helpt tegen overgewicht. Daarnaast zorgt fietsen er ook voor dat de filestress bij de fietsende werknemers wegebt, waardoor deze minder vaak ziek en productiever zijn. Voor het bedrijf zorgen fietsende werknemers daarenboven voor een duurzaam imago van de onderneming en voor een direct effect op de parkeerdruk. Als onderneming actief inzetten op de fiets biedt dus tal van voordelen!

Het is niet voor niets dat steeds meer bedrijven een eigen fietsvloot uitbouwen of hun medewerkers de mogelijkheid geven om via het bedrijf een fiets te leasen. Vanuit The New Drive willen we deze evolutie ondersteunen door, samen met jullie, op zoek te gaan naar het specifieke fiets-DNA van elk bedrijf.

We hebben daarvoor een specifiek aanbod uitgewerkt om ondernemingen te begeleiden bij het maken van strategische keuzes en bij de opmaak van een fietsactieplan. Het fietsactieplan heeft als doel om werknemers proactief aan te sporen om te kiezen voor de fiets en hen ook effectief op de fiets te krijgen. Binnen dit transitietraject bekijken we de oprichting van een fietsteam, helpen we jullie bij het in kaart brengen van de interne stand van zaken rond het thema fiets (cfr. nulmeting), bepalen we samen concrete doelstellingen en specifieke actiepunten, leggen we strategische keuzes op tafel, begeleiden we de uitvoering van het actieplan en voorzien we in de evaluatie.

Voor meer informatie over een fietsactieplan kan u steeds terecht bij Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be.

 

Voor Netwerkorganisaties