Heeft u al een fietsactieplan?

Presentatie fietsactieplan @ Dag van de Openbare Ruimte 4 & 5 februari 2015

The New Drive was als standhouder aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte in Brussels Expo op 4 en 5 februari 2015.

openbare_ruimte1

Het evenement is voor beleidsvoerders en ambtenaren bij lokale en regionale overheden op het gebied van openbare werken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groenvoorziening, huisvesting en milieu & sport. Bezoekers uit de private sector zijn vooral landschapsarchitecten, vormgevers, studiebureaus, planologen, studenten en andere beroepsmatig geïnteresseerden.

 

 

Op donderdag 5 februari stond het actuele onderwerp ‘fietsen’ in de kijker. The New Drive gaf daarom een presentatie om het fietsgebruik in de stad te stimuleren aan de hand van vijf strategieën:openbare_ruimte2

  1. Geef de fiets een plek in de stad;
  2. Veranker de fiets in het mobiliteitsbeleid;
  3. Richt je op ketenmobiliteit;
  4. Maak ruimte voor de fiets;
  5. Stimuleer en bestendig gedrag.

The New Drive biedt in dit kader de opmaak van fietsactieplannen aan naar enerzijds steden en gemeenten en anderzijds ondernemingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dries.keunen@thenewdrive.be.

Voor Netwerkorganisaties