Green Deal wil Gedeelde mobiliteit boost geven

Op 27 maart ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein, samen met 80 partners de Green Deal gedeelde mobiliteit. The New Drive nam samen met Autodelen.net, Taxistop en The Shift het initiatief voor deze Green Deal.

Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit te versnellen. Bedrijven, overheden en burgers worden gestimuleerd en ondersteund om hun mobiliteit duurzamer te organiseren door gebruik te maken van het aanbod van autodeelorganisaties, fietsdeelsystemen en carpooldiensten. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen waar dit voor extra gebruikers kan zorgen. De concrete streefcijfers van deze Green Deal zijn:

  • Autodelen: tegen 2020 is het aantal autodelers gestegen van 28.000 tot 80.000;
  • Carpoolen: tegen 2020 is het aantal bedrijven dat minstens 1 carpoolmaatregel neemt, verdubbeld van 500 naar 1.000;
  • Fietsdelen: tegen 2020 is het aantal fietsdelers gestegen van 196.000 naar 400.000.

Meer autodelen en carpoolen moet het aantal autokilometers laten dalen. Een verminderde CO2 -uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast zal minder autobezit kansen bieden voor een meer duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook voor een betere leefomgeving en beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk). De elektrificatie van het wagen- en fietspark past in het breder kader van de overgang naar een koolstofarme economie.

The New Drive is mede-initiatiefnemer van deze Green Deal en zal naast de opvolging van de stuurgroep ook verantwoordelijk zijn voor het werkingsgebied Fietsdelen. Ook rond de elektrificatie van de verschillende vloten zullen zij de partners van de Green Deal ondersteunen.

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit met daarin een overzicht van alle deelnemers en de acties, is te vinden op www.gedeeldemobiliteit.be

Voor Netwerkorganisaties