Fietsdelen in Nederland: The New Drive trekt de kop(groep)

Vanuit het netwerk en de expertise rond fietsdelen van Sven Huysmans zijn APPM en The New Drive, sinds maart 2016, actief op de Nederlandse markt rond fietsdelen.

We benaderen fietsdelen als een volwaardig onderdeel van het mobiliteitsaanbod en helpen overheden bij het opstellen van doelstellingen, systeemeisen en de implementatievoorwaarden van het deelfietssysteem. Dit resulteerde alvast in een eerste project waar The New Drive als “expert deelfietsen” Hello Zuidas ondersteunde in hun keuze van deelfietsexploitant.
Ondertussen werd ook een deelfietsexcursie naar Antwerpen uitgewerkt, waar Nederlandse overheden kennismaken met de type systemen en de afwegingen die meespelen bij de opstart van een fietsdeelsysteem.

Aanvullend hierop werd The New Drive in oktober gevraagd om voor het Nederlandse Fietsberaad Nederland de kopgroep rond fietsdelen te vormen en te begeleiden, met ondertussen 28 deelnemende overheden. De doelstelling hiervan is om enerzijds in beeld te brengen wat er allemaal beweegt rond fietsdelen in Nederland en anderzijds om samen met de overheden drempels en opportuniteiten voor fietsdelen in kaart te brengen en op te lossen of te valoriseren.

Parallel aan de kopgroep voor overheden is The New Drive ook betrokken in de werkgroep met aanbieders waar bekeken wordt of, en hoe, er een concrete afstemming tussen de verschillende systemen kan gebeuren. De ultieme doelstelling is om als klant met 1 account gebruik te maken van alle deelfietssystemen in Nederland. Op de Velocity-conferentie, die dit jaar in Arnhem-Nijmegen doorgaat, is alvast een eerste living lab gepland. The New Drive helpt Fietsberaad Nederland in het concretiseren van deze doelstelling en in het scherpstellen van de uitdagingen naar de marktpartijen.

Voor Netwerkorganisaties