Excursie elektrisch vervoer naar Oslo – Update

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

Noorwegen is, samen met Nederland, in Europa koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Het aantal verkochte elektrische auto’s groeide in 2014 met ruim 300 procent ten opzichte van 2013. Toch zijn de ontwikkelingen, kansen en initiatieven in verschillende landen totaal anders en kunnen we een hoop van elkaar leren.

De afgelopen jaren hebben we excursies rond elektrische vervoer georganiseerd naar Londen, Berlijn en vorig jaar Oslo. Wegens de vele ontwikkelingen en grote belangstelling nodigen APPM Management Consultants en The New Drive u uit voor een inspirerend bezoek aan de Noorse stad Oslo met een Vlaams-Nederlandse delegatie. De excursie gaat door in de periode november 2015 (exacte datum nog vast te leggen).
Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen (onder voorbehoud):

  • EV beleid: We besteden aandacht aan het EV beleid van Noorwegen, Nederland en België.
  • Meet & Greet met Noorse stakeholders actief op het gebied van elektrisch vervoer. Er is gelegenheid voor het delen van kennis en ervaring, starten van internationale samenwerking en netwerken. We richten ons hierbij op overheden, ondernemingen en marktpartijen. We gaan onder andere langs bij de Noorse EV-associatie. Aan de hand van een borrel bij de Nederlandse en/of Belgische ambassade brengen we al de stakeholders op het gebied van elektrische vervoer samen.
  • Noorse praktijkvoorbeelden: Aan de hand van wandeling door Oslo zullen we praktijkvoorbeelden van EV bekijken.
  • Diner: De mogelijkheid voor een verdiepend gesprek met Noorse, Belgische en Nederlandse elektrisch vervoer experts.

De kosten voor deze excursie bedragen € 999,- all-in exclusief BTW.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Arthur Vijghen via arthur.vijghen@thenewdrive.be of +32 496 429 081
of met Dries Keunen via dries.keunen@thenewdrive.be of +32 498 38 46 44.

[/mp_span]

[/mp_row]

Voor Netwerkorganisaties