Elektrisch vervoer zet door in België

Groeiend aanbod van auto’s

Elektrische auto’s zijn hot. Wekelijks passeren aankondigingen van nieuwe modellen door autoconstructeurs de revue. Op basis van de aankondigingen vandaag zal het aanbod van volledig elektrische wagens minimaal verdrievoudigen in 2020. De nieuwe modellen hebben bovendien telkens een actieradius van meer dan 300 kilometer. In 2018 zijn de nieuwe Nissan LEAF, Hyundai KONA, KIA Stonic, Audi e-tron (geproduceerd in Vorst) en Jaguar i-Pace in België verkrijgbaar. De Opel Ampera-E en Tesla Model 3 worden ten vroegste eind 2018 verwacht.

De meeste constructeurs pakken uit met grote investeringsplannen met 2025 als horizon. Volkswagen Group investeert bijvoorbeeld de komende jaren 70 miljard euro in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dit moet – enkel bij Volkswagen – leiden tot 50 volledig elektrische modellen in 2025. Strengere emissienormen en quota (bijv. in China vanaf 2019) zijn de belangrijkste drivers voor deze investeringen. De voornaamste enabler is de sterk dalende batterijprijs, waardoor de elektrische auto in meerdere gevallen zelfs vandaag al financieel loont.

 

Sterke groei van publiek toegankelijke oplaadpalen

Naast de aanbodzijde van elektrische voertuigen is een overzicht van de ontwikkelingen in de laadpaalmarkt een goede waardemeter voor de groei van EV in België. Het aantal snellaadlocaties doorliep dit jaar een groei van bijna 200%. The New Drive ontwikkelde voor het Platform Elektrische Bedrijfswagens een databank met informatie over snelladers in België. Vandaag zijn er meer dan 130 locaties (met meer dan 200 snellaadstations). De verwachting is dat het aantal Belgische snellaadlocaties in 2018 zal aangroeien tot ongeveer 200.

Aan uitbreiding van (publieke) normaalladers ook geen gebrek. Allego legt de laatste hand aan een nieuw netwerk van meer dan 600 publieke laadstations, in opdracht van Eandis en Infrax. Hierdoor kunnen EV-rijders in alle Vlaamse steden en gemeenten hun wagen in de publieke ruimte opladen. In het Brussels Gewest wordt in 2018 een uitrol verwacht: het gewest heeft een tender gelanceerd voor de concessie van publiek toegankelijke oplaadpalen.

Tot slot schakelen ook grotere wagenparken stelselmatig over op e-wagens en oplaadpalen voor eigen gebruik. Zo lanceerde de Vlaamse overheid een grote tender voor laadinfrastructuur, in voorbereiding op de elektrificatie van haar wagenpark.

 

The New Drive werkt mee aan de EV-(r)evolutie

Binnen ons netwerk volgen we met The New Drive alle ontwikkelingen rond elektrisch vervoer op. Daarnaast werken we ook actief mee aan de (r)evolutie van elektrisch vervoer. Zo nemen we vaak initiatieven om eigen ideeën, die volgens onze inschatting van belang zijn, een stap verder te brengen en uit te werken. Concrete voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals het Platform Elektrische Bedrijfswagens (PEB), het Zero Emissie Busplatform (ZEB) en het e-taxiproject. Een ander stokpaardje van The New Drive is het maandelijks EV-statistiekenrapport. Voor bepaalde organisaties rapporteren we over de evoluties van het aantal nieuw ingeschreven elektrische voertuigen in België. Op vraag van klanten begeleiden en adviseren we rond specifieke EV-vraagstukken. Zo begeleidde we reeds tal van overheden bij de opmaak van een bestek of lastenboek voor de marktbenadering voor de levering, plaatsing en exploitatie van oplaadinfrastructuur.

Sinds kort hebben we ook het initiatief genomen om, bij publicaties van bestekken voor oplaadinfrastructuur, ons netwerk hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een mailing.

Kortom: The New Drive volgt de EV-markt op de voet en zal ook in de toekomst initiatieven blijven nemen om de versnelling door te zetten.

Voor Netwerkorganisaties