Werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen

Sinds 2016 werkt de stad Antwerpen met de werkgeversaanpak van ‘Slim naar Antwerpen’ mee aan het realiseren van de modal shift 50/50 in de vervoerregio Antwerpen. Hiervoor rolt Slim naar Antwerpen diverse producten en diensten uit bij de ongeveer 116 werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversaanpak. Één van deze diensten bestaat uit het aanbieden van coaching, traning, opleiding en andere ontwikkelinitiatieven rond modal shift: het verduurzamen van de mobiliteit door het stimuleren van fiets, openbaar vervoer en andere wijzen van actieve en slimme verplaatsingen.

The New Drive is aangesteld als dienstverlener binnen deze raamovereenkomst voor een periode van 4 jaar om zowel individuele als collectieve ontwikkeltrajecten op te zetten voor bedrijven rond:

  • Beleid & operations
  • Gedrag & communicatie
  • Alternatieven voor de auto in de praktijk
  • Fietsen voor bedrijven
  • Flexibel verplaatsen (o.a. MaaS in de praktijk)
  • Vergroenen van wagenparken

Zo heeft The New Drive volgende opleidingen en workshops gegeven:

  • Fietscafé: steek een tandje bij in je fietsbeleid: op een enthousiasmerende en interactieve manier heeft The New Drive een felgesmaakte sessie gegeven voor KMO’s over het opzetten van een fietsbeleid.
  • Workshop: Towards a flexibel, green mobility policy: deze sessie werd opgezet om directie en vakbondsafgevaardigden te inspireren om het mobiliteitsbudget op een meer flexibele manier in te zetten en acties op te zetten om gedragsverandering te stimuleren. Hiervoor werd op maat van het bedrijf een workshop uitgewerkt met personae en een rekentool.
  • Workshop Vergroening wagenparken: deze sessie stond in het teken van interne kennisopbouw voor het team van SNA.
  • Lerend netwerk – vergroening wagenparken: aan de hand van 2 sessies worden bedrijven ondergedompeld in de wereld van elektrische mobiliteit. De eerste sessie gaat over: hoe het laden inregelen en in de 2de sessie worden praktische handvaten aangereikt rond het opzetten van een e-car policy en communicatie. In het lerend netwerk staat kennisdeling tussen bedrijven onderling centraal doordat bedrijven zelf hun concrete case presenteren en praktische tips krijgen waardoor ze met concrete input ‘naar huis’ kunnen.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties