Ontwikkeling van de Roadmap 1.0 naar zero emissie transport 2030

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en om de luchtkwaliteit sterk te verbeteren. Om dit te realiseren, heeft de regering ambitieuze doelstellingen om de klassieke brandstoffen uit te faseren en in te zetten op de transitie naar zero-emissie mobiliteit in het Brussels Gewest.  

The New Drive heeft – in opdracht van Leefmilieu Brussel-, samen met alle betrokken actoren en stakeholders, een roadmap ontwikkeld die de strategie uittekent om dit transitietraject, op te starten en te begeleiden. Deze roadmap werd opgemaakt op basis van verschillende impactstudies die in 2020 zijn uitgevoerd en is geconsolideerd als een visueel aantrekkelijk document. De roadmap kadert de beleidsdoelstellingen, beleidsstrategie en de verschillende algemene, doelgroepgerichte en transversale beleidsmaatregelen die nodig zijn om de transitie naar zero emissie mobiliteit in het Gewest mogelijk te maken.  

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties