Kopgroep huur- en deelfiets-initiatieven NL (2017)

Op diverse plekken in Nederland ontstaan plannen en initiatieven voor huur- en deelfietssystemen. Dit gebeurt niet gecoördineerd en ook is onvoldoende duidelijk welke initiatieven dit (precies) betreft. Decentrale overheden zijn zoekende naar hun rol. Zij ervaren het als een belemmering dat ze geen zicht hebben op de mogelijkheden die ze zelf hebben om deze initiatieven te initiëren, faciliteren en/of ondersteunen. Om deze belemmering aan te pakken heeft de Tour de Force de kopgroep  Huur- en deelfiets-initiatievengevormd. The New Drive begeleidt als expert fietsdelen, samen met Appm, deze kopgroep in opdracht van het Nederlandse fietsberaad.  

Het doel van de kopgroep Huur- en deelfiets-initiatievenis om inzicht te verschaffen in de drempels en kansen voor fietsdeelsystemen, de mogelijkheden die er zijn in de markt van deelfietssystemen en om te komen tot adviezen voor decentrale overheden die een dergelijk systeem willen realiseren. Hiertoe wordt gestart met een inventarisatie van alle bestaande initiatieven, maar ook van de kansen en drempels voor fietsdelen in Nederland. De adviezen zijn gericht op het wegnemen van deze drempels.

Tijdens de eerste sessiewerden de steden door Sven Huysmans ingeleid in de wereld van de fietsdeelsystemen, werden werkkaders aangereikt en werden enkele drempels en opportuniteiten opgehaald. Tijdens de tweede sessiegingen de steden als lerend netwerk aan de slag met deze werkkaders en wisselden ze voor de verschillende processtappen onderling ervaringen, good practices en aandachtspunten uit.

De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijkeoverheden in Nederland. Binnen de Tour de Force wordt gewerkt in ploegen. Iedere ploeg pakt een eigen onderwerp bij de kop. De kopgroep fietsverhuursystemen is een initiatief van de Ketenploeg binnen de Tour de Force. Binnen de kopgroep zal de focus liggen op fietsdeelsystemen en de rol die lokale overheden hierin hebben. Zie ook www.TourdeForce2020.nl

Voor Netwerkorganisaties