Gids elektrisch rijden voor lokale overheden (2016)

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceerde de gids op zaterdag 10 december 2016. De gids is opgemaakt in opdracht van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Via de gids willen we gemeente informeren, inspireren en vooral activeren om aan de slag te gaan met elektrisch rijden.

Naast een introductie over elektrisch rijden in je gemeente is de gids opgemaakt volgens drie delen:

Deel 1: basisinformatie elektrisch rijden
Deel 2: elektrisch rijden in de praktijk brengen
Deel 3: inspiratie: verder kijken dan laadpalen en wagenpark

Namens de projectpartners (APPMI-LinePoliteia en The New Drive) die hebben meegewerkt aan de realisatie van deze gids wensen we jullie alvast veel leesplezier!

Download de gids via deze link.

Voor Netwerkorganisaties