Energiestrategie VCB – local energy communities

Voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft The New Drive een plan opgemaakt om aannemers en projectontwikkelaars te helpen om een integrale visie op te bouwen op het energiebeleid in nieuw te bouwen gebouwen en wijken. Deze visie vertrok van een zo hoog mogelijke inzet van hernieuwbare energie in het gebouw op basis van recente studies naar de haalbaarheid van energie-efficiëntie. Het resterende verbruik wordt opgevangen door lokaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit en warmte. Om dit te bereiken werd er ingezet op slimme netwerken en opslagmogelijkheden van stationnaire en mobiele batterijen, zoals elektrische wagens. Ook het potentieel van innovatieve technieken en waterstof werd onderzocht. Rond nieuwe ontwikkelingen als energy communities werd advies verleend met het oog op de organisatie van het VCB energiecongres.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties