Beleidsmatig en technisch advies over oplaadinfrastructuur voor stekkervoertuigen bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid beschikt over ongeveer 4.500 dienstvoertuigen en zal in de komende jaren het aandeel elektrisch of hybride aangedreven voertuigen (cf. stekkervoertuigen) in het wagenpark verhogen. Voor stekkervoertuigen streeft de Vlaamse overheid hierbij naar een verwervingsaandeel van 10% tegen 2020. Het inzetten op elektrische mobiliteit heeft tot gevolg dat de nodige faciliteiten getroffen moeten worden m.b.t. oplaadinfrastructuur, de stekkervoertuigen moeten immers opgeladen kunnen worden. The New Drive, i.s.m. APPM Management Consultants, staat Het Facilitair Bedrijf bij met zowel beleidsmatig als technisch advies om deze transitie door te maken. Binnen deze opgave voert The New Drive de volgende deeltaken uit:

  • De opmaak van een raamcontract voor de levering en plaatsing van oplaadinfrastructuur voor versneld laden van stekkervoertuigen, met inbegrip van alle nodige dienstverlening voor het achterliggende facturatieproces;
  • De opmaak van een model concessieovereenkomst waarbij oplaadinfrastructuur geplaatst kan worden door een derde partij.

Naast de uitwerking van deze deelopdrachten staat The New Drive tevens in voor het beantwoorden van ad hoc vragen over elektrische mobiliteit vanuit Het Facilitair Bedrijf.

Voor Netwerkorganisaties