Begeleiding van 3 projectoproepen én ondersteuning in de beoordeling van de rapportering van de projecten

BENEFIC is een grensoverschrijdende en innovatieve projectoproep voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Onder meer oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart vallen binnen scope van deze projectoproep. Meer informatie over BENEFIC is raadpleegbaar via www.benefic.eu.  

Er werden via BENEFIC 3 projectoproepen georganiseerd, waarbij marktpartijen subsidies konden verkrijgen voor investeringen in laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Uit de 3 projectoproepen werden respectievelijk 22, 11 en 11 projecten geselecteerd voor subsidiëring.

De meerderheid van de projecten zijn momenteel nog in uitvoering en dienen tegen uiterlijk 30 september 2022 gerealiseerd te zijn (wegens aanzienlijke vertragingen in de levering van o.a. elektrotechnische componenten is de kans groot dat er verlening zal zijn t.e.m. 30 september 2023).

Rollen en taken The New Drive

De rollen en taken van The New Drive zijn op te splitsen in 2 delen: begeleiding van de projectoproepen én ondersteuning in de beoordeling van de rapportering van de projecten t.a.v. het Departement MOW.

The New Drive (en de andere partijen) hebben het Departement MOW geholpen in de begeleiding en lancering van 3 projectoproepen. Voor elk van deze oproepen werden de volgende stappen doorlopen: voorbereiding lancering projectoproep, ondersteuning tijdens de projectoproep en advies voor de evaluatie en selectie van de projecten.

Voor de rapportering van de geselecteerde project helpen The New Drive en Grant@vice momenteel het Departement MOW bij het nazicht van de tussentijdse en eindrapporten van de projectindieners. Zo voert The New Drive een inhoudelijke screening uit van de ingediende projecten én zorgt Grant@vice voor een financieel nazicht.

Spreekt deze case jou aan?

Neem contact op met

Voor Netwerkorganisaties