Vervoerregio’s: strategische keuzes in bereikbaarheidsoplossingen

The New Drive gaat aan de slag in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. In Nederland werkt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) sinds enkele jaren als regisseur, samen met de 23 gemeenten van de regio, aan een betere bereikbaarheid van de MRDH-regio.  APPM, de Nederlandse zusterorganisatie van The New Drive begeleidde hen in het verleden […]

Hoe onze Belgische files beperken?

Voorbeeldcase: spitsmijden in Noord-Brabant In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Stadsregio Eindhoven nam zusteronderneming APPM verschillende rollen op zich i.h.k.v. het project Spitsmijden in Noord-Brabant. Spitsmijden in Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in samenwerking met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. APPM […]

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!