Opdrachtgever

Havenbedrijf Gent

Haven Gent

Onze aanpak

01 Analyse wagenpark vandaag

The New Drive heeft in kaart gebracht hoe het huidige wagenpark is samengesteld, met de focus op het operationele, financiële en ecologische (CO2-uitstoot). Deze analyse vormde de basis om afwegingen te maken naar de concrete vergroening van het wagenpark.

02 Onderzoek naar EV / CNG potentieel

Op basis van operationele, ecologische en financiële criteria werd er gekeken naar het potentieel om EV / CNG voertuigen in te zetten in het wagenpark. Voor de financiële kant werd er gebruik gemaakt van de Total Cost of Ownership (TCO) berekening.

03 Transitievoorstel

In deze stap heeft The New Drive een stappenplan opgemaakt met een overzicht voor het vervangen / verwijderen van voertuigen. Op basis van ouderdom, kilometrage, uitstoot, … werd er bekeken welke voertuigen best eerst vervangen werden. Concreet werden er hierbij dus prioriteiten bepaald voor het vervangen / verwijderen van voertuigen.

04 Advies energie- en laadinfrastructuur

The New Drive gaf advies over zowel laadinfrastructuur op eigen terrein van het Havenbedrijf Gent als het laden in publiek domein. Er werd hierbij tevens een overzicht gegeven van de huidige beschikbare laadlocaties.

05 Management review

The New Drive vertaalde de samenvatting, de conclusies en aanbevelingen naar een management review. Op deze manier beschikte het management van het Havenbedrijf Gent over een gestructureerd overzicht van de voornaamste bepalingen, hierop konden ze zich baseren op de juiste beslissingen / acties te ondernemen voor de vergroening van het wagenpark.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!