Op weg naar een klimaatneutrale stad.

Opdrachtgevers

Antwerpen, Leuven, Mechelen, Hasselt, Sint-Truiden

project_antwerpen1

Concept beleidsvisie en uitvoeringsplan

Antwerpen, Leuven en Mechelen willen de elektrische autorijder faciliteren met laadpunten: zowel bezoekers als bewoners. Daarom nemen deze steden deel aan EVORA, wat als doel heeft om de drempels voor een uitrol van laadpunten in Vlaamse steden weg te nemen. The New Drive begeleidde de steden in vijf workshops in de uitwerking van een concept beleidsvisie en uitvoeringsplan. The New Drive informeert de steden ondermeer over de ontwikkeling van elektrisch vervoer, mogelijke rollen van de stad, mogelijke oplossingsrichtingen voor laadpalen in de stad, de uitrolstrategie en de business cases van laden.

Het laadpuntenbeleid wordt momenteel ontwikkeld. Meer informatie vindt u op: www.evoraplatform.be

Wat heeft The New Drive bijgedragen

01 Ontwikkelen Beleidsvisie

Via twee workshops heeft The New Drive de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen objectief geïnformeerd over de afwegingen die ze kunnen maken rond elektrische mobiliteit en de uitrol van laadpalen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de relatie met milieu- en klimaatdoelstellingen, de relatie met het mobiliteits- en parkeerbeleid, welke rol kan een stad innemen qua elektrische mobiliteit, de business case van publiek laden, en meer. Het resultaat was een concept beleidsvisie die gezamenlijk door deze drie steden werd ontwikkeld.

02 Ontwikkelen uitvoeringsplan

In een tweede fase is ingezoomd op het uitvoeringsplan. Dit plan geeft antwoord hoe laadpalen uitgerold zullen worden. In twee workshops heeft The New Drive verschillende afwegingen en argumenten (pro en contra) voorgelegd. Afwegingen over bijvoorbeeld reactief of proactief uitrollen, financieringsvormen, de marktbenadering, en de mate van sturing op openbare en semi-openbare ruimte. Het resultaat was een gezamenlijk ontwikkeld uitvoeringsplan voor laadpalen.

03 Toetsen van beleid

In een derde fase heeft The New Drive als onafhankelijke tussenpersoon de kernpunten van het beleid en uitvoeringsplan afgetoetst met verschillende kennisexperts en deelnemers van EVORA, om deze te challengen. De opmerkingen zijn gezamenlijk in een vijfde workshop besproken, ter verbetering van de nota’s. Het ontwikkelde concept beleid en uitvoeringsplan wordt momenteel politiek gevalideerd.

“Mechelen gaat voluit voor een duurzame stad. Evora zal helpen het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, zodat duurzame mobiliteit een gezicht krijgt en de hoeveelheid fijn stof en lawaai omlaag gaan”

Marina De Bie - Stad Mechelen

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!