Vernieuwende mobiliteitsconcepten
Zelfrijdende auto’s, gedeelde mobiliteit, Spitsmijden en meer…

Mobiliteit: een wereld in transitie

De mobiliteitswereld bevindt zich in een transitie. Een transitie naar meer duurzaam aangedreven voertuigen, zoals elektrisch, waterstof of aardgas. Een transitie van bezit naar gebruik. Zichtbaar is dat jongeren meer waarde hechten aan het bezit van een smartphone dan aan het bezit van een voertuig. Autodelen neemt sterk toe, al dan niet centraal georganiseerd en in combinatie met een duurzame aandrijflijn.

icon_pen_papier
header_spitsmijden

Slim bestaande verkeersinfrastructuur benutten

België staat bekend als fileland. De beperkte capaciteit op onze bestaande wegen en een jaarlijkse toename van de voertuigkilometers staan we steeds vaker stil. Het is een optie om meer wegen aan te leggen, maar dit is niet altijd mogelijk – bijvoorbeeld wegens onze ruimtelijke ordening – en in veel gevallen zelfs niet wenselijk. Inzetten op andere mobiliteitsvormen is één optie. Een andere optie is om slimmer om te gaan met bestaande infrastructuur. The New Drive gelooft dat we in deze laatste categorie nog veel kunnen verbeteren: bijvoorbeeld door slimme snelheidsregelingen, het beter organiseren van minder hinder bij wegenwerken en spitsmijden.

Lees meer over Slim Benutten »

Connected en zelfrijdende auto’s

Het aandeel ICT in voertuigen neemt toe. Auto’s zijn steeds meer connected met internet. Dit uit zich in kleine dingen als internetradio (DAB). Tegelijkertijd zijn de eerste pilots zichtbaar met voertuigen die connected zijn met elkaar, oftewel deze voertuigen ‘praten en communiceren’ met elkaar. Een parallelle trend is de opkomst van de zelfrijdende auto. Op verschillende plekken in de wereld vinden ook hier pilots mee plaats. Ook hier is een combinatie zichtbaar met duurzaam aangedreven voertuigen. Zo ontwikkelt Google een elektrisch zelfrijdend voertuig.

car-sharing-apps

 

The New Drive en vernieuwende mobiliteitsconcepten

Transities worden gekenmerkt door onzekerheid en onduidelijkheid. We weten niet precies wanneer deze ontwikkelingen doorbreken. Wat we wel weten is dat deze ontwikkelingen gaande zijn en dat zowel overheid al bedrijfsleven ermee te maken krijgt. The New Drive helpt u bij het scheppen van orde in deze onduidelijkheid. Wij hebben ervaring dergelijke transities, geven hier vorm aan en proberen duidelijkheid te scheppen waar gewenst. Het organiseren van een transitiearena is hier een voorbeeld van, maar ook het projectmatig organiseren van de transitie.

Smart-Cities

Voorbeeldprojecten

[my_posts_grid post_type=”referentie” columns=”3″ posts_per_page=”3″ posts_orderby=”date” posts_order=”DESC” template=”plugins/motopress-content-editor/includes/ce/shortcodes/post_grid/templates/template1.php” posts_gap=”30″ show_featured_image=”true” image_size=”full” title_tag=”h5″ show_date_comments=”false” show_content=”hide” short_content_length=”160″ pagination=”false”]

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!