Het vergroenen van het wagenpark:
Goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee?

De transitie naar groene wagenparken

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie. Onze ruimtelijke ordening, onze verkeersinfrastructuur en de gunstige fiscaliteit zijn belangrijke stimuli om in België nog altijd op personen- en vrachtvervoer op de weg in te zetten.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

Wagenpark icoon
charging

Inzetten op aardgas, elektrisch, plug-in hybride, of…?

De transitie naar deze nieuwe voertuigen gaat gepaard met heel wat vragen. Hoe vergelijken de totale kosten zich tussen deze nieuwe type wagens? Welke subsidies en fiscale maatregelen zijn van toepassing? Op welke manier kunnen werknemers gestimuleerd worden om te kiezen voor duurzame wagens? Welke laadpalen zijn geschikt om elektrische auto’s op het werk te laden? En hoe om te gaan met het thuis opladen van de auto’s?

The New Drive helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het maken van de juiste beslissingen om uw wagenpark gefaseerd te vergroenen.

Totaaladvies voor de vergroening van uw wagenpark

The New Drive heeft een stappenplan ontwikkeld om wagenparken te vergroenen. Afhankelijk van uw noden, kan The New Drive u begeleiden in een of meerdere stappen in de vergroening van uw wagenpark.

01 Analyse

The New Drive heeft aan de hand van de totale kostenscenario’s (TCO) en berekeningen van well-to-wheel uitstoot de haalbaarheid van elektrische voertuigen binnen het huidige leasebudget onderzocht. Daaruit blijkt dat het vandaag economisch loont om elektrisch te rijden, rekening houdend met een worst case scenario voor elektrische voertuigen.

02 Aanbevelingen

Vervolgens heeft The New Drive stapsgewijs aanbevelingen voor een car policy voor elektrische voertuigen opgesteld, met als uitgangspunt om het gebruik van de wagens te stimuleren naar werknemers.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!