E-mobility & Energie

Elektrische mobiliteit: een wereld vol opportuniteiten.

De revolutie van elektrische mobiliteit

Elektrische mobiliteit is aan een stevige opmars bezig: wereldwijd, in Europa en in België. De grote automerken – die inmiddels meerdere elektrische auto’s in het aanbod hebben – worden uitgedaagd door nieuwkomers als BYD en Tesla. Voor de energiesector vormen elektrische voertuigen een enorme opportuniteit: het slim opladen van de batterijen van elektrische voertuigen is een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor het balanceren van de volatiele productie van wind- en zonne-energie. Ook de steden, parkeergarages, retailers, horeca en tankstations hebben een belangrijke rol in de elektrische mobiliteitsketen: zij hebben de fysieke locaties waar de voertuigen kunnen opladen.

icon_auto
Elektrische mobiliteit

The New Drive en elektrische mobiliteit

Vanuit ons motto om België schoner te maken zet The New Drive in op elektrische mobiliteit.
We zijn als initiator, adviseur, project- en procesmanager en expert nauw betrokken
bij de introductie van elektrische mobiliteit in België – en met kennispartner APPM in de Benelux.

The New Drive begeleidt overheden bij de ontwikkeling van beleid, actieplannen en aanbestedingen
van elektrisch vervoer. We adviseren ook grote bedrijven en investeerders in de energie- en mobiliteitssector
bij strategische keuzes in een domein waar duurzame energie en auto’s samenkomen.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door eigen initiatief en wij verbinden vanuit onze expertise en netwerk partijen doelgericht met elkaar. Wij onderscheiden ons door een onafhankelijke rol, uitgebreide kennis en ervaring over elektrische mobiliteit en een goed netwerk bij publieke en private partijen. Deze positie zorgt er voor dat wij in snelle stappen proposities uit kunnen werken en projecten kunnen realiseren. Daardoor versnelt de introductie van elektrische mobiliteit.

Onze diensten

01 Initiëren en ontwikkelen

 • Inspiratiesessies en vorming
 • Visie- en conceptvorming
 • Stategie- en beleidsontwikkeling
 • Marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies
 • Initiëren en ontwikkelen van (subsidie)projecten

02 Uitwerken en realiseren

 • Uitwerken van bestekken en offerte-vragen
 • Uitwerken van actieplannen of plan van aanpak
 • Organiseren van aanbestedingen
 • Begeleiden van veranderprocessen in mobiliteit
 • Sensibiliseren en communicatie

03 Uitvoeren en beheren

 • Project- en procesmanagement
 • Vervullen van de functie van mobiliteitscoördinator bij bedrijven en instellingen
 • Ondersteunen “in regie” bij het opvolgen van projecten
 • Organiseren van evenementen en excursies

Vernieuwende mobiliteitsconcepten

Vernieuwende mobiliteitsconcepten
Zelfrijdende auto’s, gedeelde mobiliteit, Spitsmijden en meer…

Mobiliteit: een wereld in transitie

De mobiliteitswereld bevindt zich in een transitie. Een transitie naar meer duurzaam aangedreven voertuigen, zoals elektrisch, waterstof of aardgas. Een transitie van bezit naar gebruik. Zichtbaar is dat jongeren meer waarde hechten aan het bezit van een smartphone dan aan het bezit van een voertuig. Autodelen neemt sterk toe, al dan niet centraal georganiseerd en in combinatie met een duurzame aandrijflijn.

icon_pen_papier
header_spitsmijden

Slim bestaande verkeersinfrastructuur benutten

België staat bekend als fileland. De beperkte capaciteit op onze bestaande wegen en een jaarlijkse toename van de voertuigkilometers staan we steeds vaker stil. Het is een optie om meer wegen aan te leggen, maar dit is niet altijd mogelijk – bijvoorbeeld wegens onze ruimtelijke ordening – en in veel gevallen zelfs niet wenselijk. Inzetten op andere mobiliteitsvormen is één optie. Een andere optie is om slimmer om te gaan met bestaande infrastructuur. The New Drive gelooft dat we in deze laatste categorie nog veel kunnen verbeteren: bijvoorbeeld door slimme snelheidsregelingen, het beter organiseren van minder hinder bij wegenwerken en spitsmijden.

Lees meer over Slim Benutten »

Connected en zelfrijdende auto’s

Het aandeel ICT in voertuigen neemt toe. Auto’s zijn steeds meer connected met internet. Dit uit zich in kleine dingen als internetradio (DAB). Tegelijkertijd zijn de eerste pilots zichtbaar met voertuigen die connected zijn met elkaar, oftewel deze voertuigen ‘praten en communiceren’ met elkaar. Een parallelle trend is de opkomst van de zelfrijdende auto. Op verschillende plekken in de wereld vinden ook hier pilots mee plaats. Ook hier is een combinatie zichtbaar met duurzaam aangedreven voertuigen. Zo ontwikkelt Google een elektrisch zelfrijdend voertuig.

car-sharing-apps

 

The New Drive en vernieuwende mobiliteitsconcepten

Transities worden gekenmerkt door onzekerheid en onduidelijkheid. We weten niet precies wanneer deze ontwikkelingen doorbreken. Wat we wel weten is dat deze ontwikkelingen gaande zijn en dat zowel overheid al bedrijfsleven ermee te maken krijgt. The New Drive helpt u bij het scheppen van orde in deze onduidelijkheid. Wij hebben ervaring dergelijke transities, geven hier vorm aan en proberen duidelijkheid te scheppen waar gewenst. Het organiseren van een transitiearena is hier een voorbeeld van, maar ook het projectmatig organiseren van de transitie.

Smart-Cities

Voorbeeldprojecten

[my_posts_grid post_type=”referentie” columns=”3″ posts_per_page=”3″ posts_orderby=”date” posts_order=”DESC” template=”plugins/motopress-content-editor/includes/ce/shortcodes/post_grid/templates/template1.php” posts_gap=”30″ show_featured_image=”true” image_size=”full” title_tag=”h5″ show_date_comments=”false” show_content=”hide” short_content_length=”160″ pagination=”false”]

Bereikbaarheid

Hoe breng ik werknemers aan het fietsen?

Think Big! Think Bike!

De fiets is een van de belangrijkste schakels in een duurzaam mobiliteitsbeleid, zowel in een stad als voor een organisatie of bedrijf. De laatste jaren komt de fiets meer en meer in het straatbeeld, denk bijvoorbeeld maar aan de opmars van de elektrische fiets, deelfiets, … Door in te zetten op fietsprojecten kan men, met beperkte financiële inspanningen, veel bereiken en dus meer mensen op de fiets krijgen.

De fiets heeft namelijk veel potentieel om ontwikkelingen te stimuleren op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

icon_fiets

Quick Scan fietsbeleid
Voor steden en gemeenten

The New Drive heeft een methodiek ontwikkeld om het fietsbeleid van steden en gemeenten door te lichten volgens 5 fietsstrategieën. Hierbij wordt het huidig beleid geanalyseerd en worden er aanbevelingen geformuleerd om het fietsgebruik te stimuleren. Door hierover in dialoog te gaan kunnen we samen zorgen voor meer fietsgebruik in uw stad of gemeente!

Opmaak fietsactieplan
Voor steden, gemeenten en ondernemingen

Met de opmaak van een fietsactieplan stellen we de fiets centraal aan de hand van drie thema’s: ‘durf’, ‘faciliteer’ en ‘verleid’. Durf te fietsen start met de uitdaging om de fiets te nemen in plaats van de wagen. Faciliteer de fietser voert ons naar de noodzakelijke condities zoals stallingsruimte, kleedruimte en uiteraard de fiets zelf. Met het verleiden van de fiets wordt gericht op het versterken van de beleving en het beïnvloeden van het gedrag. The New Drive kan ondernemingen en steden en gemeenten begeleiden bij de opmaak van een fietsactieplan.

Vergroening wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark:
Goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee?

De transitie naar groene wagenparken

België is een land van wagenparken. Bij zowel overheden, ngo’s als (transport)bedrijven vormen wagens een essentieel onderdeel van de werking van de organisatie. Onze ruimtelijke ordening, onze verkeersinfrastructuur en de gunstige fiscaliteit zijn belangrijke stimuli om in België nog altijd op personen- en vrachtvervoer op de weg in te zetten.

Als we in België willen inzetten op groene voertuigen is het logisch dat we ons richten op de wagenparken van bedrijven en overheden. Deze wagenparken worden namelijk relatief snel vernieuwd en ze zijn een belangrijke bron voor de tweedehands markt.

Tot enkele jaren terug waren er weinig andere opties dan steeds zuinigere (hybride) diesel- of benzinewagens te kiezen, om het wagenpark te vergroenen. Vandaag zijn er nieuwe technologieën die beter zijn voor het milieu en – afhankelijk van de situatie – beter voor de portemonnee: aardgas, elektrisch, plug-in hybrides en zelfs waterstof.

Wagenpark icoon
charging

Inzetten op aardgas, elektrisch, plug-in hybride, of…?

De transitie naar deze nieuwe voertuigen gaat gepaard met heel wat vragen. Hoe vergelijken de totale kosten zich tussen deze nieuwe type wagens? Welke subsidies en fiscale maatregelen zijn van toepassing? Op welke manier kunnen werknemers gestimuleerd worden om te kiezen voor duurzame wagens? Welke laadpalen zijn geschikt om elektrische auto’s op het werk te laden? En hoe om te gaan met het thuis opladen van de auto’s?

The New Drive helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het maken van de juiste beslissingen om uw wagenpark gefaseerd te vergroenen.

Totaaladvies voor de vergroening van uw wagenpark

The New Drive heeft een stappenplan ontwikkeld om wagenparken te vergroenen. Afhankelijk van uw noden, kan The New Drive u begeleiden in een of meerdere stappen in de vergroening van uw wagenpark.

01 Analyse

The New Drive heeft aan de hand van de totale kostenscenario’s (TCO) en berekeningen van well-to-wheel uitstoot de haalbaarheid van elektrische voertuigen binnen het huidige leasebudget onderzocht. Daaruit blijkt dat het vandaag economisch loont om elektrisch te rijden, rekening houdend met een worst case scenario voor elektrische voertuigen.

02 Aanbevelingen

Vervolgens heeft The New Drive stapsgewijs aanbevelingen voor een car policy voor elektrische voertuigen opgesteld, met als uitgangspunt om het gebruik van de wagens te stimuleren naar werknemers.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!