Vlaams Kennisplatform Slim Laden – Workshop #1

Het Vlaams Kennisplatform Slim Laden (VKSL) is  een neutraal kennisplatform en centraal aanspreekpunt voor alle Vlaamse stakeholders met interesse in “slim laden”. Het platform is opgericht door EnergyVille, The New Drive en Volta, omdat zij merkten dat er nood was aan een platform om kennis te delen rond slim laden, maar ook om samenwerking te vergemakkelijken tussen partijen. […]

Elektrisch vervoer zet door in België

Groeiend aanbod van auto’s Elektrische auto’s zijn hot. Wekelijks passeren aankondigingen van nieuwe modellen door autoconstructeurs de revue. Op basis van de aankondigingen vandaag zal het aanbod van volledig elektrische wagens minimaal verdrievoudigen in 2020. De nieuwe modellen hebben bovendien telkens een actieradius van meer dan 300 kilometer. In 2018 zijn de nieuwe Nissan LEAF, […]

Fietsen in de deeleconomie

De markt van het fietsdelen is in volle verandering. Met de komst van slimme fietssloten wordt een nieuwe vorm van fietsdelen mogelijk; free floating fietsdelen. Het grote verschil met de traditionele systemen is dat deze fietsen overal in de stad achtergelaten kunnen worden en dus niet meer hoeven terug te keren naar vaste standplaatsen. Dit […]

De elektrische deelwagen wint terrein

Autodelen zit in de lift. Begin dit jaar kopte de Tijd nog dat het aantal autodelers verdubbeld was in een jaar tijd. Dit najaar zijn er opnieuw enkele nieuwe autodeel initiatieven gelanceerd. De vzw Ecomobiliteit Gent zag het levenslicht met als doel; ‘elektrisch gedeelde mobiliteit op maat voor elke trip’. Naast elektrische (bak)-fietsen kunnen de […]

Platform Elektrische Bedrijfswagens

In 2017 startte The New Drive samen met Traxio en BFFMM het platform elektrische bedrijfswagens op, met als doel de elektrificatie van de bedrijfsvloten te versnellen. Het project PEB wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en kadert daarbij binnen de Clean Power for Transport doelstelling. In eerste instantie werd er een intern traject doorlopen samen met […]

Vervoerregio’s Aalst en Mechelen

In opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) biedt The New Drive, samen met het instituut voor Mobiliteit (IMOB) en Nederlandse consortiumpartners APPM management en Goudappel Coffeng, inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de werking van de vervoerregio’s Aalst en Mechelen om te komen tot regionaal vervoersplan. Het decreet basisbereikbaarheid steunt op de vier […]

Platform Zero Emissie Busvervoer

Het platform Zero Emissie Busvervoer is een project van The New Drive (als initiator), BAAV, VRA en Vito gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Dit project kadert binnen de Clean Power for Transport doelstellingen en werd opgestart vanaf januari 2017. Het platform Zero Emissie Busvervoer kende vanaf zijn start in 2017 een vlotte groei. Ondertussen telt […]

Platform Elektrische Bedrijfswagens voor fleetowners en marktaanbieders

Samen met Traxio en Fleet & Mobility lanceert The New Drive het Platform Elektrische Bedrijfswagens. Het Platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering. In het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische bedrijfswagens. De ambitie is dat bedrijven en organisaties in […]

Green Deal wil Gedeelde mobiliteit boost geven

Op 27 maart ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein, samen met 80 partners de Green Deal gedeelde mobiliteit. The New Drive nam samen met Autodelen.net, Taxistop en The Shift het initiatief voor deze Green Deal. Het doel van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit is om de implementatie van gedeelde mobiliteit […]

The New Drive start het Vlaamse Platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB)

  Donderdag kreeg The New Drive vanuit de Vlaamse overheid de goedkeuring om samen met 27 projectpartners* vanuit de markt, overheden, federaties en kennispartijen een platform op te richten rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB).   Hoewel de bus, door het aantal passagiers, reeds het hoogste uitstoot/vervoers-rendement per passagier heeft van alle gemotoriseerde modi, vormt zij […]

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!