Bike to Work: tijd voor een fietsactieplan

We naderen de donkere herfst- en winterperiode waardoor het minder aangenaam fietsen wordt. Dit is echter het ideale moment om reeds te starten met de voorbereidingen om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen.

Via de opmaak van een fietsactieplan geven we ondernemingen inzicht in het fietspotentieel en adviseren we om het fietsgebruik te verhogen.
fietser

Samenwerking The New Drive en Bike To Work

Bike to Work biedt in samenwerking met The New Drive een begeleiding aan bij de opmaak van een fietsactieplan in uw onderneming.

De methodiek van The New Drive behelst het doorlopen van vijf stappen die nauw aansluiten met het stappenplan van Bike to Work:

  1. Oprichten van een fietsteam binnen de onderneming
  2. In kaart brengen waar de onderneming momenteel staat binnen het thema fiets (cfr. nulmeting)
  3. Bepalen van concrete doelstellingen en formuleren van actiepunten
  4. Uitvoeren van het fietsactieplan
  5. Evaluatie en bijsturing

Geïnteresseerden kunnen verder contact opnemen met Dries Keunen van The New Drive (dries.keunen@thenewdrive.be – 011 39 75 21). Dries is expert in fietsbeleid bij The New Drive.

Voor Netwerkorganisaties