Bereikbaarheid, bedrijfsmobiliteit en mobiliteitsbudget

Veel bedrijven gaan aan de slag met fysieke bereikbaarheid en bedrijfsmobiliteit om:

 • De kosten van mobiliteit te beperken voor werknemer en/of werkgever. Ze zoeken een optimale, administratief eenvoudige en betaalbare mobiliteitsoplossing.
 • Medewerkers te begeleiden naar duurzame mobiliteitsvormen. Ze willen weten welke incentives er zijn om te komen tot gedragsverandering en hoe die in te zetten.
 • Toenemend autogebruik, meer files en een gebrek aan parkeerplaatsen aan te pakken, inclusief de bijhorende problemen voor medewerkers en buurtbewoners.
 • Bereikbaar te blijven voor werknemers, klanten en leveranciers, ook als ze middenin een stad liggen of als er wegenwerken zijn gepland.
 • Medewerkers een flexibele mobiliteitsoplossing met meerdere vervoersmiddelen (bv. mobiliteitsbudget en/of MaaS-app (mobility-as-a service))  aan te bieden. Het doel? Nog aantrekkelijker worden als werkgever.
 • Efficiëntiewinsten te boeken door samen te werken met andere bedrijven uit hun bedrijfspark of regio. Wellicht liggen daar nog kansen?
 • Het mobiliteitsbeleid aan te passen als ze uitbreiden of verhuizen, zodat werknemers vlot en stressloos naar het bedrijf kunnen komen.

Klinkt één of meer van deze uitdagingen herkenbaar of liggen er bij jullie nog andere op tafel? Schakel ons in en zet de stap naar slimme en efficiënte bedrijfsmobiliteit.

De resultaten van slimme bereikbaarheid en duurzame bedrijfsmobiliteit?

Een oplossing voor jullie uitdaging(en), natuurlijk. En daar blijft het niet bij:

 1. Speel in op wat er leeft in de maatschappij met een duurzaam imago, stoom jullie bedrijf klaar voor de toekomst en stel relaties met klanten, leveranciers en overheid veilig.

 2. Krijg inzicht in de mobiliteit van medewerkers en ontdek welk potentieel er is om jullie mobiliteit te verduurzamen, bereikbaarheid te verhogen en kosten te verlagen.

 3. Verhoog het mentale en fysieke welzijn van werknemers en zie hun loyaliteit mee stijgen. De bonus? Jullie trekken veel gemakkelijker nieuw waardevol talent aan.

 4. Verlaag de administratieve lasten van jullie bedrijfsmobiliteit door een geïntegreerd beleid i.p.v. losse acties. En stuur nadien vlot en gemakkelijk bij waar nodig.

Zo boeken we samen resultaten:

Elk bedrijfsmobiliteitstraject is 100% op maat van jullie uitdagingen en doelen. Daarom maken we die eerst glashelder in een mobiliteitsscan. Hoe verplaatsen medewerkers zich vandaag, welke maatregelen en infrastructuur zijn er al, welke incentives zijn mogelijk?

Daarna bepalen we samen SMART-doelen voor jullie traject. Reken erop dat we jullie durven challengen waar nodig en het grotere plaatje tonen om zo alle kansen te benutten. Hierbij maken we gebruik van onze quickscan bedrijfsmobiliteit en onze rekentool mobiliteitskosten voor bedrijven.

Tot slot werken we een implementatieplan uit, kiezen we de juiste trekkers en zorgen we voor tussentijdse opvolging en bijsturing. Indien gevraagd blijven we het traject begeleiden tot jullie bedrijfsmobiliteit op punt staat.

Krijg subsidies voor ons advies

We zijn erkend door de Vlaamse Overheid voor de KMO-portefeuille. Daardoor krijg je voor ons advies 20% tot 30% subsidie. De voorwaarden vind je hier.

Zet vandaag een stap vooruit

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarin we in kaart brengen waar jullie nu staan en wat er bij jullie speelt. We denken graag al met jullie mee!

Wij werkten al samen met

Voor Netwerkorganisaties